Taeke Kooy                

Mensen, landschappen, stadsgezichten, daar vind ik mijn onderwerpen. En ik kan genieten van de kleuren, de ritmes, de vormen die ik vervolgens tegenkom in mijn schilderijen.

Het thema „Gestalte” dat we in ons Weerwerk-groepje voor de afgelopen periode hebben gekozen kan ik heel goed verenigen met mijn gebruikelijke onderwerpkeus. Het thema geeft de gelegenheid me te concentreren, minder op het individuele en specifieke van een onderwerp maar meer op het generieke, de algemene verschijningsvorm.

Zo komen we bij „Burgerij", „Gezin”, „Zwemmer”, "Boom”, „Water”.

De gevoelswaarde is er niet minder om; de schilderkunstige uitdaging evenmin.