Taeke Kooy                

Mensen, landschappen, stadsgezichten zijn mijn onderwerpen. Kleuren, vormen en ritmes krijg ik er al schilderend als bonus bij, als verrijking en versterking.

De Weerwerk-thema's "Gestalten" en "Reflecties" geven mij ingangen en benaderingswijzen die ik toch al vaak kies; en leiden mij dikwijls naar een heel individueel en specifiek gebeuren of schouwspel, als illustratie van het meer algemene en generieke van het thema.