Gestalten


Weerwerk kiest periodiek een groepsthema.

Voor de Kunst10daagse 2018 was dat ‘Oerij’, deze keer ‘Gestalten’. Het thema is bedoeld als inspiratie, en ook als bindmiddel voor de expositie van onze zeer verschillende werkstukken.

‘Gestalten’ heeft verschillende betekenissen. In algemeenheid staat het voor zoiets als ‘verschijningsvorm’, maar het begrip kan op verschillende manieren worden geduid:

   

       Taeke

    Een gerichtheid minder op het individuele en specifieke van een onderwerp, maar meer op het generieke, de     algemene verschijningsvorm


     Charles

    Het tevoorschijn komen van een vorm uit de omgeving, uit de leegte; een vorm die in het schilderij ‘gestalte krijgt’

   

        Richard

    De ongrijpbaarheid van wezens in een ‘tussenzone’, waar het dag noch nacht is, waar men waakt noch slaapt;     eerder vervreemdend dan herleidbaar tot feiten


        Janwillem

    Rauwe, voorouderlijke figuren op het grensvlak van abstract en figuratief. Op zichzelf, in hun eigen habitat of in een        familie-opstelling. Ook wel mensachtige verschijningen die ergens voor staan